Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 466)

Szkoła Podstawowa nr 7

Aktualizacja Statutu Szkoły


Data: 2022-05-15 19:04:13
Autor: Justyna Pajkert

Szkoła Podstawowa nr 7

Zmiana zaktualizowanego Statutu SP7


Data: 2022-05-15 18:25:40
Autor: Justyna Pajkert

Deklaracja dostępności

Archiwizacja treści


Data: 2022-03-30 13:21:31
Autor: Magdalena Smarzyńska

Deklaracja dostępności

Archiwizacja treści


Data: 2022-03-30 12:43:55
Autor: Magdalena Smarzyńska

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Koordynator do spraw dostępności


Data: 2022-03-28 12:19:25
Autor: Dorota Krajniak

Statut Przedszkola nr 10

Archiwizacja treści


Data: 2022-02-15 12:33:33
Autor: Katarzyna Lipińska

Szkoła Podstawowa nr 10

aktualizacja statutu


Data: 2022-01-31 12:40:54
Autor: Norbert Nowakowski

Szkoła Podstawowa nr 12

aktualizacja statutu


Data: 2021-09-07 08:48:29
Autor: Zbigniew Sypniewski

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-06-01 13:02:21
Autor: Justyna Pajkert

Data: 2021-06-01 10:09:33
Autor: Radosław

Data: 2021-05-21 15:37:41
Autor: Justyna Pajkert

Data: 2021-05-21 15:29:54
Autor: Justyna Pajkert

Wartość posiadanego mienia

Archiwizacja treści


Data: 2021-05-21 15:29:47
Autor: Justyna Pajkert

Data: 2021-05-21 15:29:41
Autor: Justyna Pajkert

Budżet jednostki na 2018 rok

Archiwizacja treści


Data: 2021-05-21 15:29:36
Autor: Justyna Pajkert

Data: 2021-05-21 15:29:30
Autor: Justyna Pajkert

Data: 2021-05-18 22:12:25
Autor: Halina Kaszyńska

Data: 2021-05-18 19:23:45
Autor: Halina Kaszyńska

Data: 2021-05-18 18:41:54
Autor: Halina Kaszyńska

Przedszkole Nr 8 'Mali Polanie'

aktualizacja daty uchwalenia


Data: 2021-05-18 16:48:53
Autor: Halina Kaszyńska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 466)